menu
nagłówek | header | image

Sesja dla pielęgniarek

 • W sobotę 20.05.2023 przewidujemy zorganizowanie osobnej sesji dla pielęgniarek.
 • Tytuł sesji: Jak porozumiewać się mamy z osobą niedosłyszącą?
 • W programie sesji:
  - Czy pacjent niedosłyszący stanowi problem dla personelu pielęgniarskiego?
  - Jak sobie radzimy z komunikowaniem się z pacjentami niedosłyszącymi w Klinice Foniatrii i Audiologii?
  - Pacjent na oddziale ma aparat słuchowy / implant ślimakowy, ale coś nie działa - czy ja mogę coś zrobić?
 • Obowiązywać będzie osobna rejestracja.
 • Więcej informacji wkrótce.
aktualizacja: 2023-02-01