menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

dr hab. Michał Karlik foto

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w XVI Konferencji Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2023 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cytując słowa profesora Antoniego Pruszewicza - nestora poznańskiej audiologii i foniatrii - "audiologia i foniatria to specjalność interdyscyplinarna zajmująca się problematyką zaburzeń w komunikowaniu się". I dlatego też chcielibyśmy, aby ta interdyscyplinarność była jedną z idei tego spotkania naukowo-szkoleniowego.

W programie przewidujemy zatem udział także m.in. neurologów, neonatologów, logopedów, protetyków słuchu. Zamierzamy zorganizować dodatkową sesję dla pielęgniarek, dla których komunikowanie się z pacjentem niedosłyszącym stanowi pewien problem.

Prace nad przygotowaniem tego wydarzenia trwają, zarówno od strony opracowania - wydaje się - interesującego programu, jak i organizacyjnej.

Ale już teraz zapraszamy do dokonania Rejestracji uczestnictwa i tym samym przyjazdu do Poznania w dniach 18-20 maja!!!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab. Michał Karlik

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Historia konferencji

I
10-12.09.2006
Warszawa/Kajetany
II
6–8.08.2007
Białystok
III
8–10.05.2008
Poznań
IV
18–20.06.2009
Lublin
V
20–22.05.2010
Zielona Góra
VI
22–25.06.2011
Warszawa/Kajetany
VII
1–2.06.2012
Wrocław
VIII
5–7.06.2013
Łódź
IX
16–17.05.2014
Katowice
X
28–30.05.2015
Bydgoszcz
XI
28–29.04.2016
Poznań
XII
23–24.05.2017
Warszawa/Kajetany
XIII
22–24.03.2018
Łódź
XIV
6–8.06.2019
Kazimierz Dolny
XV
10-11.04.2022
Kajetany/Warszawa
aktualizacja: 2023-02-01